top of page
21 22 תאריכי סדנאות לאתר.jpg
סדנאות קולאז' 2.jpg

"הגעתי לסדנא מבולבלת ועם המון "רעש" בראש. השלווה, הפעילויות וההכוונה של הצוות והבנות עזרו לי לסדר את המחשבות. לראות שיש אופציות פתוחות וקיבלתי את הכוח והאומץ לנסות דברים חדשים."

bottom of page