top of page

Eva between anxiety and hope: integrating anthroposophic music therapy in supportive oncology care

Eran Ben-Arye,1,2 Yotam Ben-Arye,2, Yael Barak1

במסגרת עבודתה של יעל ברק כתרפיסטית במוסיקה במחלקה האונקולוגית האינטגרטיבית בקופת חולים לין, חיפה, בניהולו של פרופ' ערן בן אריה, נערכו מחקרים רבים לגבי השפעת הטיפולים, והאינטגרציה של הטיפולים השונים על איכות החיים באספקטים שונים אצל מטופלים אונקולוגיים שבחרו לקחת טיפולים משלימים כחלק מהמחקר.

במאמר הזה מסופר סיפורה המרגש של EVA (E’) בתהליך של תרפיה במוסיקה, וההעצמה של התהליך הזה מתוך שיתופי הפעולה בין המטפלים.

מתוך תיאור הטיפול במוסיקה במאמר זה, ניתן להציץ לכמה אופנים של עבודה טיפולית באמצעות מוסיקה מתוך הגישה האנתרופוסופית. במאמר מובאות דוגמאות לטיפול רצפטיבי, בעיקר בשלב של רגיעה לאחר טיפולי כמותרפיה מתישים, טיפול בתופעת לוואי עצבית בשם נוירופתיה, בחילות, דיכאון והפחתת חרדה. כמו כן מתואר גם טיפול אקטיבי, בו המטופלת מנגנת ושרה באופן פעיל (אין צורך ברקע של ידע מוסיקלי, כמובן), ואף מלחינה לעצמה שיר אישי (בהדרכה ותמיכה של המטפלת) דרך העצמת כוחות הבריאות, היצירה והתקווה שלה. במקרה של E’, תהליך ההלחנה האישית (clinical composition) שנמשך לאורך 6 מחזורי טיפולי הכמותרפיה שקיבלה בלין, היווה נקודת מפנה במהלך ההחלמה וההתחזקות שלה עם ההישנות (סרטן שחלות) והאתגרים המשפחתיים המורכבים שהתמודדה איתם בזמן ההוא.

יש לציין ש  E’ קיבלה בהנחיית הרופא המטפל טיפול רפואי משלים בזריקות של דבקון לבן (Viscum Album – ראו מאמרים נוספים) והיה קשר רציף בין התרפיסטית במוסיקה לבין הרופא. ממליצים לכם לקרוא את המאמר, גם כדי להתרשם מכוחה של תרפיה במוסיקה וגם מהכוח של שיתופי פעולה בין המטפלים.

טיפול עקבי של המטופלת באופן רציף לתקופה של חודשיים, ביחד עם הטיפולים המשלימים ברפואה אנתרופוסופית, לצד הטיפול הכימותרפי, אפשרו התחזקות פיזית ונפשית כאחד.  גם במסגרת טל חמה מעניקה יעל ברק טיפול במוזיקה מותאם אישית במצבים מגוונים לשיפור איכות חיים וטיפול בתופעות הלוואי של הכמותרפיה.

bottom of page