top of page

אור בשולי הענן - האדם חולה הסרטן והרפואה האנתרופוסופית - מרפאת הרדוף, מחברים שונים רופאים ומטפלים במרפאת הרדוף - הוצאת הרדוף. 134 עמודים

במקביל לרפואה המדעית המקובלת התפתחה במאה העשרים גם אחותה הצנועה והנחבאת אל הכלים - הרפואה האנתרופוסופית. בין שתי האסכולות קיים יחס של השלמה, בעוד הראשונה רב כוחה בהישגים טכנולוגיים, יכולותיה של הרפואה האנתרופוסופית באות לביטוי דווקא בתחומים הדורשים הבנה מעמיקה של האדם, כמו הטיפול באנשים החולים בסרטן. הספר מציג את מגוון הטיפולים של הרפואה האנתרופוסופית לאנשים החולים בסרטן, החל בטיפול התרופתי וכלה בטיפולים שונים באמנות ומוסיקה. הוא מיועד בראש ובראשונה לאנשים שחלו בסרטן ולבני משפחה הרוצים לדעת יותר על מה שיש לרפואה האנתרופוסופית להציע, אבל גם לכל המתעניינים בנושא, לרופאים ולמטפלים.

ניתן לקרוא בספר על הגישה הטיפולית האנתרופוסופית, התרופות, תזונה, טיפולים חיצוניים ושימון ריתמי, טיפול בציור, מוסיקה ואוריתמיה. כל הטיפולים הללו מיושמים בטל חמה וניתן לתאם מפגש היכרות לתיאום הטיפול המתאים לכם. צרו קשר במייל או בטלפון, 052-8967547

נמצא על המדף בטל חמה, הרדוף

ואפשר לרכוש במקום גם במרפאת הרדוף

אור בשולי הענן.jpg
bottom of page